Καλωσορίσατε στο wiki: Library 2.0

Ομάδα GreekLIS και Βιβλιοθήκη 2.0

GreekLIS1.JPG

Το wiki αυτό δημιουργήθηκε στα πλαίσια του παραγόμενου έργου της ερευνητικής ομάδας GreekLIS, η οποία έχει ως σκοπός τη συλλογή, την καταγραφή και την παρακολούθηση των εξελίξεων των Web 2.0 υπηρεσιών. Για να επιτευχθεί αυτό απαραίτητη προϋπόθεση είναι η μελέτη, η ενημέρωση και η διάδοση των εν λόγω εξελίξεων και καινοτομιών στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο, καθώς και η επιμόρφωση και η κατάρτιση όλων των ενδιαφερομένων πάνω στα συγκεκριμένα θέματα.

Το συγκεκριμένο wiki δημιουργήθηκε, συμπληρώνεται και προς το παρόν ανανεώνεται από τα μέλη της ομάδας GreekLIS, δεχόμενοι ωστόσο πάντοτε σχόλια, προτιμήσεις, παρατηρήσεις από όλους για την προώθηση και προαγωγή της Επιστήμης της Πληροφόρησης.

Τι είναι η Βιβλιοθήκη 2.0

Library.JPG

Προς το παρόν δεν υπάρχει συγκεκριμένος ορισμός αλλά γνωρίζουμε ότι ο όρος αναφέρθηκε για πρώτη φορά στο blog Library Crunch του Michael Casey και ότι συνοπτικά είναι η χρήση Web 2.0 τεχνολογιών -όπως για παράδειγμα blogs, RSS feeds και wikis- στις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης.
Μερικά από τα χαρακτηριστικά της είναι:

  • η χρησιμοποίηση πολυμέσων που επιτρέπουν τη συμμετοχή των χρηστών,
  • είναι επικεντρωμένη στον χρήστη,
  • είναι πλούσια σε κοινωνικές αλληλεπιδράσεις,
  • επιτρέπει τους χρήστες να συμβάλλουν στην αλλαγή της βιβλιοθήκης.

Προς το παρόν δεν υπάρχει συγκεκριμένος ορισμός για το Web 2.0. Ο όρος αναφέρθηκε για πρώτη φορά το 2004 από τους Tim O'Reilly και Dale Dougherty της εταιρίας Ο'Reilly Media, οι οποίοι με το Web 2.0 περιέγραφαν τις καινούργιες διαδικτυακές τάσεις και επαγγελματικά μοντέλα. Το Web 2.0 είναι η εξελιγμένη έκδοση του αρχικού Web (Web 1.0) η οποία χαρακτηρίζεται από την αυξημένη αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών και στην οποία πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν τα ιστολόγια, τα RSS Feeds, τα tags, τα wikis, το social bookmarking και όλες οι υπηρεσίες που επιτρέπουν στους χρήστες να συμμετέχουν έμπρακτα και να έχουν πλήρη έλεγχο των προσωπικών τους δεδομένων. [Για περισσότερα δείτε τις θεματικές κατηγορίες]


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License