Άρθρα-Δημοσιεύματα
  1. Άρθρα-Δημοσιεύσεις της ομάδας GreekLIS
  • Κατσαρού, Γεωργία και Δαμιάνα Κουτσομίχα. “Τα blogs και η χρήση τους στις βιβλιοθήκες.” Συνεργασία: Οργάνωση και διοίκηση βιβλιοθηκών 3 (2007). Online. Διαθέσιμο: http://www.goethe.de/ins/gr/lp/prj/mag/okt/el2691166.htm. 12 Δεκ. 2007.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License