Ομάδα 11

Tips για να ξεκινήσετε:

1.Γράψτε ένα μικρό κείμενo (π.χ. τις εντυπώσεις σας από το σημερινό συνέδριο).
2.Αλλάξτε το χρώμα της γραμματοσειράς γράφοντας τον εξής κώδικα @@για το χρώμα μπλε.
3.Εισάγετε στη σελίδα σας ένα λινκ γράφοντας τον κώδικα [[[* http://library.act.edu/]]]
4.Δημιουργείστε έναν πίνακα γράφοντας τον κώδικα
||~ head 1 ||~ head 2 ||~ head 3 ||
|| cell 1 || cell 2 || cell 3 ||
5. Για περισσότερα μπορείτε να δείτε τις οδηγίες σύνταξης του wiki

Καλή επιτυχία :)

[[code]]
Οι εντυπώσεις μου από το συνέδριο το σημερινό είναι εξαιρετικές

, αν εξαιρέσουμε το κρύο και το γεγονός ότι θα ήθελα λίγο περισσότερο χρόνο για κάθε θέμα του workshop.
http://www.lib.auth.gr/

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License