Ομάδα 3

Εντυπώσεις από το σημερινό συνέδριο…

Ένα ταξίδι από την Καβάλα μέχρι τη Θεσσαλονίκη με διανυκτέτρευση στην περιοχή της Άνω πόλης καταλήγει
στο κολλέγιο Ανατόλια, στη Θέρμη, για το συνέδριο ενημέρωσης πάνω στις εφαρμογές του Web 2.0 στην καθημερινότητα
των βιβλιοθηκών την ίδια στιγμή που ήδη κάνουμε λόγο για ανάδειξη του Web 3.0 και ενώ υπάρχουν ήδη υποθετικές περιγραφές
του Web 4.0.

Ένα σύννεφο ανολοκλήρωτης ενορχήστρωσης στη συμφωνική των νέων τεχνολογιών πλανάται πάνω από τους χώρους των
βιβλιοθηκών.

Λάβετε, πατήσατε. Τούτο εστί το λινκ μου [[[* http://library.act.edu/]]]
||Ο πίναξ ||ο κόραξ ||ο θώραξ ||
|| ο βλαξ || ο Μαξ || Τα σιξ παξ ||

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License