Ομάδα 6

Το σημερινό σεμινάριο, θεωρώ ότι ήταν ωφέλιμο και χρήσιμο, για παραπάνω γνώσεις για τη σχολή που παρακολουθώ. Ορισμένες παρουσιάσεις ήταν πράγματι αξιόλογες και εντυπωσιακές.

[[blue]]
##blue##
[[/code]]

[[[*http://library.act.edu/]]]

|| ~ head 1 || ~head 2||~ head 3 ||
|| cell 1|| cell 2 || cell 3 ||
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License