Ομάδα 7

To web 2.0 είναι μια ετικέτα για τα κοινά χαρακτηριστικά των εταιρειών που επιβίωσαν από τη φούσκα των ντοτ κομ. Είναι μια ονομασία αντιφατική: η δεύτερη έκδοση του ιστού έχει σαν χαρακτηριστικό της ότι είναι σε διαρκές beta , δεν υπάρχουν συγκεκριμένες εκδόσεις αλλά μια διαδικασία συνεχούς αλλαγής.

Δεν είναι συγκεκριμένα προγράμματα αλλά μάλλον αρχές που χαρακτηρίζονται ως 2.0, είναι περισσότερο θέμα διοίκησης παρά χρήσης συγκεκριμένης τεχνολογίας ή αρχιτεκτονικής.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License