Έρευνες
  1. Ερωτηματολόγιο
  • Η ομάδα GreekLIS διεξήγαγε έρευνα για τη χρήση των Web 2.0 υπηρεσιών μέσω ενός ερωτηματολογίου που διατέθηκε σε ηλεκτρονική μορφή. Σκοπός του ήταν η συγκέντρωση στοιχείων για τις υπηρεσίες Web 2.0, καθώς επίσης και η χρήση τους τόσο από τους βιβλιοθηκονόμους - επιστήμονες της πληροφόρησης, όσο και από τις βιβλιοθήκες στις οποίες εργάζονται.

Τα αποτελέσματα θα δημοσιευτούν το συντομότερο δυνατό.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License